Šioje erdvėje talpinami LieDM asociacijos organizuotų arba dalyvautų renginių vaizdo įrašai.

Šis modulis skirtas Moodle platformą įsidiegusių organizacijų administratoriams kuriems reikalingos žinios apie:

  • naudotojų autentifikacijos galimybes;
  • naudotojų paskyrų kūrimą ir valdymą;
  • modulių (kursų) kūrimą ir administravimą;
  • naudotojų priskyrimo prie modulių galimybes;
  • platformos funkcionalumo praplėtimą;
  • kalbų diegimą bei pritaikymą institucijos lingvistikai;
  • platformos išvaizdą bei informacijos skelbimą;
  • ataskaitų generavimą bei galimas duomenų imtis.