Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa "Inovatyvaus mokymo(si) gebėjimų tobulinimas: mokymosi turinio kūrimas, skaitmenizavimas ir mokymosi proceso pažangos stebėjimas". Programa apima šias pagrindines mokymų temas: Skaitmeniškai kompetetingas švietėjas, Mokymosi turinio skaitmenizavimas (Moodle aplinkoje), Atvirieji švietimo ištekliai, Mokymosi turinio organizavimas nuotoliniu būdu.

Šioje erdvėje talpinami LieDM asociacijos organizuotų arba dalyvautų renginių vaizdo įrašai.

Šis modulis skirtas Moodle platformą įsidiegusių organizacijų administratoriams kuriems reikalingos žinios apie:

  • naudotojų autentifikacijos galimybes;
  • naudotojų paskyrų kūrimą ir valdymą;
  • modulių (kursų) kūrimą ir administravimą;
  • naudotojų priskyrimo prie modulių galimybes;
  • platformos funkcionalumo praplėtimą;
  • kalbų diegimą bei pritaikymą institucijos lingvistikai;
  • platformos išvaizdą bei informacijos skelbimą;
  • ataskaitų generavimą bei galimas duomenų imtis.