2.2. IKT naudojimas kompetencijų tobulinimui


Aptarkite savo mintis ir idėjas apie užrašytas kompetencijas

Jūs nustatėte savo, kaip profesinio rengimo ir mokymo dalyko mokytojo/dėstytojo, kompetencijas 2.1 veikloje. Kurios iš tų kompetencijų gali būti įgyjamos pasitelkiant technologijas (IKT)? Kaip technologijos padeda įgyti kompetencijas? Ar yra kompetencijų, kurios negali būti įgyjamos pasitelkiant IKT? Kodėl ne?

Pasirinkite vieną iš jums žinomų IKT įrankių ir išnagrinėkite jį naudodami Bloom taksonomiją (žr. paveikslėlį žemiau)

Reflektuokite kaip pasirinktas įrankis gali padėti studentams plėtoti tas kompetencijas, kurias reikia įgyti norint tapti konkrečios srities specialistu. Pasidalinkite mintimis ir idėjomis su kitais dalyviais forume „IKT naudojimas kompetencijų tobulinimui“. Jūsų kuratorius pradės diskusiją, koordinuos, motyvuos ir bus jūsų vadovu.

Apsvarstykite ar pasirinktas įrankis padeda besimokančiajam kiekviename Bloom taksonomijos lygmenyje: atsiminti, suprasti, taikyti, analizuoti, įvertinti arba sukurti.

Pavyzdžiui: Microsoft Excel

Bloom taksonomijos lygmuo: sukurti.
Excel įrankis gali būti naudojamas informacijos vizualizavimui, pateikiant ją grafikuose ar diagramose.

Bloom taksonomijos lygmuo: įvertinti.
Excel įrankis gali būti naudojamas efektyvumo įvertinimui

Užduočiai skirtas laikas: 45 minutės