3.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste


Apmąstykite trečiojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Vaizdo konferencija, moderavimas, bendravimas sinchroniniu būdu vaizdo ir garso pagalba.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Ar tai buvo pirmas kartas? Ar galiu palyginti su kokia nors ankstesne virtualaus bendravimo patirtimi?

Ką toliau ketinu daryti?

Ar galite taikyti tuos įrankius ir bendravimo būdus jūsų dėstomame profesinio rengimo dalyke?

Užduoties trukmė: apie 20 min.