4.3. Pateikite grįžtamąjį ryšį apie kitų dalyvių sukurtas e. veiklas


Pasirinkite dvi kitų kurso dalyvių sukurtas e. veiklas, išanalizuokite jas ir pateikite jiems grįžtamąjį ryšį.

E. veiklos analizei naudokite šią lentelę

E. veiklos pavadinimas:

Autorius:

+/-

E. veikla yra suprojektuota profesinio mokymo kontekste

E. veikla padės besimokantiesiems įgyti bent vieną profesinio rengimo kompetenciją

 

E.veikla atitinka apsibrėžtą mokymosi tikslą

 

E.veiklą įmanoma įgyvendinti profesinio mokymo pamokoje

E. veikla yra aiški ir suprantama

Įkelkite savo analizę į 4-ojo modulio Diskusijų forumą (spauskite"Atsakyti" dalyvio, kurio e.veiklą komentuojate įraše).

Nebijokite būti kritiški, bet įsitikinkite, kad jūsų kritika konstruktyvi ir nukreipta į mokymosi rezultatą, o ne į jį suformulavusį asmenį.

Užduoties trukmė: apie 45 minutės