4.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste


Apmąstykite ketvirtojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Pvz., mokymosi tikslų formulavimą, mokymosi tikslų analizę, e. veiklų projektavimą, užtikrinimą, kad mokymosi tikslai ir e-veiklos atitinka profesinio rengimo kontekstą, e. veiklų analizę.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Pvz., ar e. veiklų projektavimas pakeis mano dalyko mokymo būdą? Kokias naujas galimybes e. veiklos atveria mano klasėje? Ar galiu naudoti e. veiklas mokymo procese, siekiant kad besimokantieji įgytų kompetencijų?

Ką toliau ketinu daryti?

Pvz., ar galėsiu panaudoti e. veiklas, kurias sukūriau, mokant (profesinio rengimo) dalykus? Ar ketinu sukurti daugiau e. veiklų ir panaudoti jas savo mokomajame dalyke?

Užduoties trukmė: apie 20 minučių