4.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje


Užrašykite 4 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę

Galite atsižvelgti į:

1. sukurtą mokymosi tikslą,
2. sukurtą e. veiklą (profesinio rengimo kontekste),
3. grįžtamojo ryšio, kurį apie jūsų e. veiklą pateikė kitas dalyvis, momentinę ekrano kopiją,
4. grįžtamojo ryšio, kurį jūs pateikėte apie kito dalyvio sukurtą e. veiklą, momentinę ekrano kopiją,
5. nuorodas ir kitą įdomią informaciją, kurią norite pateikti apie šį modulį.

Užduoties trukmė: apie 15 min.