5.1. Sudarykite demotyvuojančių veiksnių sarašą

Moodle aplinkoje pasižiūrėkite savo aktyvumo šiame kurse ataskaitą. Tą galite padaryti Valdymo bloke pasirinkę Mano profilio nuostatos->Užsiėmimo ataskaitos-> Visos 'log' bylos.  Grafike matysite jūsų peržiūrėtų išteklių pasiskirstymą pagal dienas. Suprantame, kad išvadų darymas remiantis tokiu ribotu duomenų kiekiu nėra labai tikslus, tačiau tikėtina, jog grafike pateikti duomenys nebus tolygūs ir kad bus dienų ar ilgesnių periodų, kada prisijungimų buvo užfiksuota labai mažai arba jų išvis nebuvo. Tai reiškia, kad darbas nebuvo pilnai sistemingas. Norėtume, kad atlikdami šią užduotį pamąstytumėte, kodėl taip nutiko ir kaip reiktų kovoti su slopstančia motyvacija.

Naudodamiesi įvadiniais tekstais ir šiame kurse įgyta patirtimi, sudarykite demotyvuojančių veiksnių, kliudančių e. mokymuisi, sąrašą. Tada aprašykite veiksmus, kurių būtų galima imtis kovojant su kiekvienu veiksniu. Užduotį padės atlikti įvade pateikti patarimai; tikimės, kad jūsų pasiūlymai bus išsamūs ir konkretūs. Šią užduotį atliksite su kitais dalyviais. Užpildysite lentelę pateiktą šioje nuorodoje. Jūsų užduotis – pateikti vieną demotyvuojantį veiksnį ir pasiūlyti sprendimus kitiems dviems. Prašome prie savo įrašų pridėti savo vardą. Norėtume jus paskatinti plėtoti kitų dalyvių pasiūlymus ar teikti siūlyti alternatyvius sprendimus. Jeigu kažkas pasiūlo sprendimą tam tikrai problemai, tai dar nereiškia, kad jūs negalite siūlyti alternatyvių sprendimų. Asmens, nurodžiusio demotyvacinį veiksnį, pareiga redaguoti ir „nušlifuoti“ visus pasiūlytus sprendimus, kad galutinis variantas būtų aiškus. 

Atlikdami šią užduotį išbandysite "Google" dokumento kūrimo galimybes bendradarbiaujant. Įgyta patirtimi galite pasinaudoti savo profesinio mokymo praktikoje (pvz., kuriant bendrus dokumentus su savo mokiniais, kitais mokytojais ir t.t.).

Užduoties trukmė: apie 2 val.