5.2. Motyvuokite kurso dalyvį

 

Žemiau rasite pateiktą sąrašą žmonių, kurie dalyvauja jūsų hipotetiniame kurse. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kartais žmonių motyvacija nesiekia optimalaus lygio. Jūsų užduotis – sukurti trumpą motyvuojančią žinutę penkiems iš sąrašo pasirinktiems kurso nariams. Kai kuriais atvejais atsiras pagrindas pagirti, o kitais – kritikuoti. Bet kokiu atveju svarbiausia, kad dalyvis būtų labiau motyvuojamas mokytis. Prisijunkite prie modulio forumo ir įrašykite savo žinutes. Diskusijos pavadinamos personažų vardais. Jūsų įrašas turėtų būti kuratoriaus atsakymas (reikia sukurti patį atsakymą-motyvuojančią žinutę, o ne parašyti apie ką turėtų būti kuratoriaus atsakymas). Įsivaizduokite, kad jūs esate kurso kuratorius ir rašote atsakymą besimokančiajam. Paskelbę savo žinutę, galėsite matyti kitų kurso dalyvių žinutes, jei tokių bus.

 • Greta Jums parašė elektroninį laišką, kuriame rašo, kad kurso tema labai įdomi, bet jai nepatinka kurso elementai. Ji pažymi, kad kurse ypač daug teorijos. Anot Gretos, kursas galėtų apsieiti ir be teorijos. Juk visų pirma ji užsirašė į kursą, kad įgytų praktinių įgūdžių. Ji akcentavo praktinio darbo svarbą profesiniame švietime ir mokyme ir pageidautų mokytis būtent tokiu būdu. Laiške taip pat rašoma, kad kai kurie kurso elementai nepilnai atliepia bendruosius kurso tikslus. Negalima keisti kurso jo eigoje, bet gal galėtumėte kažkokiu būdu įtikinti Gretą, kad kursas jai dar gali būti naudingas?

 • Elena aiškiai pasakė, kad jai trūksta pasitikėjimo dirbant kompiuteriu. Jai virš penkiasdešimt ir didžiąją savo gyvenimo dalį ji išsivertė be kompiuterio. Esant šiuolaikiniams reikalavimams, ji privalo pradėti juo naudotis, tačiau jai tai yra sudėtinga. Elena geba naudotis elektroninio pašto programa ir žino pagrindines naršyklės funkcijas, bet ne daugiau. Tai pirmas kartas, kai ji dalyvauja e-mokymosi kurse ir nėra tikra, ar toliau su viskuo susidoros. Įtikinkite Eleną, kad technologijos nebus kliūtis, neleisianti jai baigti kurso.

 • Justui kursas iškart labai patiko. Per pirmąsias 2-3 savaites jis buvo labai aktyvus; jo įnašas į kursą buvo didžiulis. Tačiau vėliau Justas ėmė prisijungti prie kurso rečiau, o prisijungęs nebuvo labai aktyvus. Išsiaiškinkite, kokios jo sumažėjusio aktyvumo priežastys ir pasistenkite jį paskatinti.

 • Kristina dirba nuosekliai, bet jos darbo rezultatai nėra tenkinantys. Susidaro įspūdis, kad ji į savo darbą neįdeda nė kiek pastangų. Jos argumentai silpni, o pasiūlyti problemų sprendimo būdai yra nuobodūs ir kūrybingumu nepasižymi. Forumo diskusijoje ji paprastai pateikia standartinį atsakymą, kartais tik pritardama kitų žmonių pastebėjimams. Paskatinkite Kristiną dirbti geriau nediskredituodami jos ankstesnės veiklos.

 • Deividas kurse nebuvo labai aktyvus nuo pat pradžių. Jis lankydavo užsiėmimus, tačiau neįdėjo tiek darbo, kiek kiti kurso dalyviai. Neseniai jo įrašas forumo diskusijoje buvo gana įdomus, bet nesusijęs su tema. Jums atkreipus į tai jo dėmesį, jis atsakė, kad jam neaišku, ko iš jo tikimasi šiame kurse. Jis nežino, kuria linkme dirbti ir ką turi daryti. Padėkite Deividui išsklaidyti jo dvejones.

 • Tomui motyvacijos netrūksta. Manote, kad jis gali būti pernelyg motyvuotas.  Atliktas užduotis atneša gerokai prieš nustatytą terminą, užduoda daug klausimų, nori sužinoti kiek galima daugiau. Tai nėra problema, bet panašiai aktyvus ir forume. Tomas pirmas reaguoja į kiekvieną forumo giją, skelbia daug ilgų žinučių ir komentuoja daugumos dalyvių įrašus. Susidaro įspūdis, jog jis demotyvuoja kitus grupės narius. Neaišku, ar kiti jaučiasi jo užgožiami, ar jis juos erzina, ar kitiems atrodo, kad jis visą darbą gali atlikti už juos. Esmė yra tame, kad kiti tampa mažiau aktyvūs diskusijose. Pasistenkite Tomą nuraminti, neužgaudami jo jausmų ir kad jis nenustotų dalyvauti forume.

 • Giedrė yra geriausia kurso dalyvė. Ji aktyvi ir kompetentinga, tačiau pastaruoju metu yra mažiau aktyvi nei anksčiau. Paklausta apie tai, Giedrė atsakė, kad anksčiau yra dalyvavusi panašiuose kursuose, ir kad dauguma medžiagos yra arba per lengva, arba ji jau yra su ja susipažinusi. Pasistenkite surasti būdą kaip neleisti jai nuobodžiauti.

 • Ieva buvo įpareigota imtis kurso kaip papildomų mokymų. Ji taip pat dirba visą darbo dieną. Ji yra labai aktyvi, rodo nuoširdų susidomėjimą ir dirba nuosekliai. Tačiau su laiku pastebite, kad jos energija silpsta, o žinių įsisavinimas mažėja. Susirašinėdama su jumis ir kitais kurso dalyviais ji užsimena, kad išlaikyti tempą tiek darbe, tiek kurse jai tampa vis sunkiau. Pamėginkite išsiaiškinti, su kokiomis problemomis Ieva susiduria. Pagalvokite, kaip galite padėti jai geriau organizuoti ar sumažinti darbo krūvį ir pasiūlykite sprendimą.

 • Simas užsiėmimuose nepasižymėjo. Jo produktyvumas ir atliktos užduotys atitiko reikalavimus, bet niekada nebuvo itin geri. Situacija pasikeitė per paskutiniąją forumo diskusiją. Simo įrašas buvo nepaprastai įžvalgus, aktualus ir kūrybingas. Kiti galėtų daug iš to pasimokyti. Norėtumėte, kad Simo darbas ir toliau išlaikytų tokį patį lygį, ir kad tai taptų taisykle, o ne išimtimi. Pasitelkite šią Simo žinutę jį motyvuoti ateityje.

 • Edita kurse nuoširdžiai dirba. Išimtis yra veikla, kuri reikalauja bendradarbiavimo su kitais dalyviais. Edita mažai prisideda prie diskusijų ir darbo grupėse. Išsiaiškinkite, kodėl Edita vengia bendradarbiauti su kitais ir pasistenkite situaciją pakeisti.

 • Jonas užsirašė į kursą ne savo noru - to pareikalavo jo viršininkas. Jums susidaro įspūdis, kad jam šis sprendimas nepatinka. Jis užsimena, kartais gana tiesiogiai, kad kursas jam nepatinka ir netenkina jo poreikių. Jums neramu, kad jo nusiteikimas gali demotyvuoti kitus dalyvius. Pasistenkite įtikinti Joną konstruktyviai dirbti.

Užduoties trukmė: apie 2 val. 30 min.