5.3. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite penktojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

demotyvuojančių veiksnių, kliudančių e. mokymuisi atskleidimas; sprendimų paieška; kurso dalyvių motyvavimas.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Ar aš stengiuosi išsiaiškinti savo mokinių demotyvuojančius veiksnius ir juos spręsti?

Ką toliau ketinu daryti?

Ar pakeičiau savo požiūrį į motyvaciją? Kaip svarbu yra išlaikyti aukštą motyvaciją mano klasėje, profesiniame rengime, e. mokymesi?

Užduoties trukmė: apie 15 min.