5.4. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje

Užrašykite 5 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę:

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. demotyvuojančių veiksnių ir sprendimų lentelę (pateikite nuorodą),
2. motyvuojančias žinutes (pateikite ekrano kopijų paveikslėlius),
3. refleksiją,
4. nuorodas ar kitus įdomius su moduliu susijusius faktus, kuriuos norėtumėte įrašyti.

Užduoties trukmė: apie 15 min.