6.1. Darbas grupėje: sukurkite patarimų sąrašą kuratoriui ir pasiruoškite vaizdo konferencijai

Šią užduotį atliekate dirbdami kartu. Pradžioje dirbate nedidelėse kelių asmenų grupėse (į grupes jus paskirs kuratorės) o pabaigusi veiklą, kiekviena maža grupė pasidalina savo rezultatais su visa dalyvių grupe naudodami bendradarbiavimo įrankį, pvz. Google dokumentus, etherpad, wiki, microsoft one drive.

Remiantis grupės narių patirtimi, lūkesčiais ir žiniomis, kiekviena grupė turi parengti patarimų ir gairių, į kurias kuratorius turi atsižvelgti grupinio darbo veikloje, sąrašą. Tokio sąrašo kūrimui galite pasirinkti, jūsų nuomone, labiausiai jūsų poreikius atitinkantį įrankį (pvz., Google drive, minčių žemėlapius Mindmeister ar Mind42 t.t.) – aptarkite grupėje ir parinkite vieną įrankį, bet kadangi laikas visai veiklai yra ribotas, atsiminkite, kad rinkdami įrankį neturite per daug užtrukti.

Nepamirškite remtis jūsų pačių patirtimi (netgi įgyta šiame kurse), kitų kuratorių, kuriuos žinote, stebėjimų medžiaga, atsižvelkite į savo lūkesčius, siekius, netgi poreikius remiantis savo kaip besimokančiojo ir dėstytojo patirtimi. Pagalvokite, ką kuratorius ar kurso rengėjas turėtų žinoti, jei nori integruoti darbo grupėje elementus į savo dėstomą dalyką. Už kuriuos darbo grupėje elementus turi būti atsakingas kuratorius ir už kuriuos elementus gali būti atsakingi patys besimokantieji?

Kuomet sukursite bendrą patarimų sąrašą, vyks vaizdo konferencija (visos grupės), kurios metu aptarsime visus kilusius klausimus. Diskusija bus moderuojama. Vaizdo konferencija bus įrašinėjama. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių negalėsite dalyvauti vaizdo konferencijoje, prašome, peržiūrėti vaizdo konferencijos įrašą bei dalyvauti šio modulio forumo diskusijoje. Tačiau mes primygtinai rekomenduojame dalyvauti vaizdo konferencijoje, nes tai yra svarbi mokymosi šiame kurse dalis ir vėliau jūs nebeturėsite galimybės atlikti šios užduoties.

Užduoties trukmė:

  • mažoje grupėje - apie 2 val. 30 min. (patarimų ir gairių, į kurias kuratorius turi atsižvelgti grupinio darbo veikloje, sąrašo kūrimas)
  • didelėje grupėje - apie 30 min. (darbas Google dokumentuose, etherpad, wiki ar microsoft one drive)