6.2. Dalyvaukite vaizdo konferencijoje apie darbą grupėje

Kaip rašėme anksčiau, šiame modulyje dalyvausite dar vienoje vaizdo konferencijoje. Jei dar nebalsavote pasirinkdami vaizdo konferencijos datą, pats laikas tai padaryti.

Šios veiklos tikslas – nustatyti skirtumus ir panašumus tarp darbo grupėje dirbant virtualioje aplinkoje ir klasėje. 6.1 veikloje dirbdami kartu jūs sukūrėte taisyklių ir gairių sąrašą, kaip rengti virtualias veiklas grupiniam darbui.

Šioje veikloje mes surengsime vaizdo konferenciją (bendrą visiems besimokantiesiems), kurios metu išsakysite abejones, mintis ir refleksijas. Po vaizdo konferencijos, kai jau bus sukurtas jūsų grupės sąrašas, atspindintis visų grupės narių pasiūlytas idėjas, prašome išrinkti grupės atstovą, kuris pristatys šį sąrašą kitoms grupėms bendroje erdvėje [nurodyti kur] . Tikriausiai vyks diskusija su kitomis grupėmis apie tai, kuriuos elementus reikia palikti, o kuriuos išimti iš sąrašo, kurie turi būti iškelti į pirmą vietą, kokia prioritetine tvarka išdėstyti. Šis procesas pareikalaus laiko ir gebėjimų, bet tai įprasta darbo grupėje situacija ir į tai reikėtų atsižvelgti dirbant ir klasėje, ir virtualioje aplinkoje.

Prieš vaizdo konferenciją prisiminkite, kada paskutinį kartą turėjote atlikti užduotį, kuri reikalavo mažiausiai poros žmonių bendradarbiavimo (darbe, savęs tobulinimo kurse, studijose ar asmeniniame gyvenime; pvz., organizuojant šeimos išvyką ar vakarėlį)? Koks buvo jūsų vaidmuo? Pamąstykite apie darbo grupėje aspektus, už kuriuos:

  • buvote atsakingi jūs ir galite laikyti tai sėkminga veikla;

  • buvote atsakingi jūs ir galėjote atlikti šią veiklą geriau;

  • kiti žmonės buvo atsakingi ir veikla buvo naudinga visai grupei;

  • kiti žmonės buvo atsakingi ir tai turėjo neigiamą poveikį darbui grupėje;

  • niekas nebuvo atsakingas ir tai buvo klaida.

Galite paminėti funkcijas, kurias turėjote atlikti šio bendradarbiavimo metu, realias užduotis, kurias atlikote šiame darbe ar pateikti bendrus pamąstymus apie bendravimo būdą ir grupės narių vartotus įrankius ir t.t.

Pagalvokite:

  • ar žinote, kokias metodais reikia spręsti nustatytas problemas?

  • kaip darbo grupėje procesas vyktų virtualioje aplinkoje?

  • ar naujas kontekstas galėtų įtakoti sėkmės ir nesėkmės veiksnius, kuriuos minėjote, ir jei taip – kaip?

Prisiminkite savo patirtį, kad ir įgytą šiame kurse. Kurie darbo grupėje elementai (planavimo ir projektavimo etapuose) buvo lengviau įgyvendinami virtualioje aplinkoje, o kurie – daug sunkiau? Už kuriuos darbo grupėje elementus turėtų būti atsakingas kuratorius, o kurie turėtų būti deleguoti dalyviams?

Užsirašykite savo mintis žemiau pateiktame lange (atsidarykite paspaudę „Įkelti darbus"). Tai bus pagrindiniai teiginiai diskusijai su kitais dalyviais per vaizdo konferenciją. Vaizdo konferencija bus organizuojama panaudojant Adobe Connect įrankį su kuriuo jūs jau susipažinote. Planuojama susitikimo trukmė: apie 1 val.

Nuoroda į vaizdo konferenciją [nuoroda]  . Į vaizdo konferenciją rekomenduojame prisijungti likus 30 min. iki renginio pradžios.

Užduoties trukmė: apie 2 val.