6.3. Darbo grupėje projektavimas

Suprojektuokite e. veiklą savo (profesinio) mokymo kursui, numatydami darbą grupėje. Panaudokite gaires, kurias sukūrėte atlikdami 6.1 veiklą grupėje bei principines idėjas, dėl kurių susitarėte 6.2. veikloje. Dar vieną kartą dirbsite tose pačiose mažose grupėse, į kurias jus anksčiau paskyrė kuratorės.  

Projektuodami atsižvelkite į specifinę jūsų dėstomo kurso darbo aplinką bei specifinius įrankius, kuriuos galite naudoti. Pagalvokite, kokių tipų įrankius žinote, kurie galėtų palengvinti grupės darbą. Žinoma, atsižvelkite ir į savo patirtį dėstant šį kursą. Kokiai užduočiai atlikti šie įrankiai labiausiai tinka? Ko jums reikia (kokių funkcijų), kad pasiektumėte tikslus remdamiesi 6.1 veikloje nubrėžtomis gairėmis? Ar galite numatyti kokias nors galimas rizikas? Atsižvelgdami į visus šiuos svarbius aspektus, kaip modeliu pasinaudokite e. veiklų elementų lentele, ją mes pristatėme 4-ame modulyje.

Pažiūrėkite į darbui grupėje skirtų e. veiklų sąrašą [nuoroda] ir perskaitykite jų aprašymus. Jei jums reikia detalesnių funkcijų aprašymų, eikite į įrankių svetaines ir ten rasite daugiau informacijos. Užsirašykite, kuriuos įrankius planuojate naudoti savo e. veikloje, ir paaiškinkite savo pasirinkimą.

Įkelkite savo grupės sukurtą e. veiklą į modulio diskusijų forumą (kelia tik vienas grupės narys, bet parašo visų vardus). Pakomentuokite bent dvi kitų grupių sukurtas e. veiklas - tas kurios jums pasirodys įdomios arba tas, kurių įgyvendinimas būtų gana rizikingas. Grįžtamojo ryšio teikimui naudokite tą pačią lentelę, kurią naudojote teikdami grįžtamąjį ryšį 4.3 veikloje. Savo analizę paskelbkite forume.

Nebijokite būti kritiški, bet įsitikinkite, kad jūsų kritika konstruktyvi ir nukreipta į mokymosi rezultatą, o ne į jį suformulavusį asmenį.

Užduoties trukmė: apie 3 val.