6.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite šeštojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Patirtis dirbant grupėje. Įrankių naudojimas bendradarbiaujant. Patarimų sąrašo kūrimas bendradarbiaujant grupėje.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Ar, jūsų manymu, darbas grupėje šiame kurse buvo naudingas besimokančiajam? Ar jis buvo naudingas jums kaip (profesijos) mokytojui? Kokia prasme? Ką sužinojote apie save ir kitus bendradarbiavimo ir ypač bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje atžvilgiu?

Ką toliau ketinu daryti?

Ar galite integruoti darbą grupėje į savo (auditorinę, mišriąją ar virtualią) klasę mokant profesinio rengimo dalykus? Ko tai pareikalaus iš jūsų, kaip kuratoriaus? Ar tokia veikla dirbant grupėje turėtų papildomos naudos jūsų specifiniame profesiniame lauke, naudos, kurios negalima pasiekti individualiais pratimais?

Užduoties trukmė: apie 20 minučių.