6.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje


Užrašykite 6 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. Individualią refleksiją apie darbą grupėje.
2. Patarimų ir reikalavimų organizuojant efektyvų darbą grupėje sąrašą.
3. E. veiklos darbui grupėje projektavimą.
4. Nuorodas ir kitus įdomius rezultatus, kuriuos norite užrašyti apie šį modulį.

Užduoties trukmė: apie 15 min.