7.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite septintojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Dalyvavimas internetinėse diskusijose, moderavimas, atsakinėjimas į įrašus, turinio ir emocijų valdymas;

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Ar naudoju diskusijas savo klasėje? virtualioje mokymosi aplinkoje? 

Ką toliau ketinu daryti?

Ar aš pakeičiau savo požiūrį į diskusijas? Ar diskusijos svarbios mano mokomam dalykui?

Užduoties trukmė: apie 20 min.