7.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje

Užrašykite 7 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. diskusijos pradėjimą ir moderavimą (įkelkite ekrano kopijų paveikslėlius iš diskusijų forumo ar nuorodas į įrašus);
2. dalyvavimą diskusijose (įkelkite ekrano kopijų paveikslėlius iš diskusijų forumo ar nuorodas į įrašus),
3. refleksiją,
4. nuorodas ar kitus įdomius su moduliu susijusius faktus, kuriuos norėtumėte įrašyti.

Užduoties trukmė: apie 15 min.