8.1. Peržiūrėkite ir išanalizuokite pateiktus vaizdo paskaitų pavyzdžius


Vaizdo paskaitų technikos

Kas "leidžiama“ ir kas "draudžiama“ kuriant vaizdo paskaitų įrašus.


Blogos vaizdo paskaitos pavyzdys

Peržiūrėkite žemiau pateiktą vaizdo įrašą ir savo tiklaraštyje pasižymėkite pastebėtas klaidas. Įrašo pabaigoje padarytos klaidos bus išvardinamos ir aptariamos – galėsite jas palyginti savo užrašus.


Geros vaizdo paskaitos pavyzdys

Peržiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame  užfiksuota lektoriaus gerai pravesta ir gerai parengta vaizdo paskaita.

Parašykite trumpą refleksiją savo tinklaraštyje kurie paskaitos elementai yra geriau įgyvendinti nei prieš tai buvusiame įraše. Atlikę šią veiklą turėsite gerų ir blogų vaizdo paskaitos elementų sąrašą, kuris jums gali būti naudingas atliekant 8.2.2 veiklą.

Užduoties trukmė: apie 25 minutės