8.3. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite aštuntojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Paprasto mokomojo vaizdo įrašo kūrimas. Planavimas, kaip mokiniai turėtų parengti internetinius mokymosi šaltinius.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Kaip mano paties šaltinių kūrimas galėtų man padėti pagerinti mano mokymą? Ką tai pakeis mano praktikoje? Ar galėčiau įtraukti į šį procesą savo mokinius ir/ar kolegas? Ar yra kokių nors specifinių dalykų, būdingų profesijos mokymui?

Ką toliau ketinu daryti?

Kokius privalumus matau kurdamas savo mokymo šaltinius profesinio rengimo dalykams? Ar yra kokių trūkumų ar kliūčių, kurios galėtų mane sustabdyti? Ar galėčiau bendradarbiauti su savo kolegomis kurdamas mokymo ir mokymosi šaltinius?

Užduoties trukmė: apie 20 minučių