8.4. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje

Užrašykite 8 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę:

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. Nuoroda į trumpą vaizdo/ garso įrašą.
2. Trumpas edukacinio vaizdo įrašo planas
3. Užrašai apie gerus ir blogus vaizdo įrašo elementus.
4. E. veikla, pagrįsta vaizdo/ garso įrašu.
5. Refleksija apie vaizdo įrašo kūrimo procesą.

Užduoties trukmė: apie 15 minučių.