9.2. Parinkite išteklius pagal mokymosi tikslus


4 modulyje išmokote apibrėžti mokymosi tikslus e. veikloms. Šios užduoties tikslas – įgyti gebėjimų tinkamai parinkti kurso medžiagą, kuri padėtų pasiekti specifinius mokymosi veiklos tikslus, ir tuo pačiu prisidėtų prie bendrųjų kurso tikslų pasiekimo.

Šią užduotį atliksite dirbdami grupėje. Šio modulio pradžioje kurso kuratorės sukūrė penkias grupes ir kiekvienai priskyrė mokymosi tikslą:

  • 1 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės sukurti straipsnį apie savo šalies nacionalinę virtuvę ir patalpinti jį į Wiki".
  • 2 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti WEB 2.0 sąvoką".
  • 3 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti mišraus mokymosi (angl. blended learning) naudą".
  • 4 grupė: "Pabaigę šią pamoką besimokantieji pateikti patarimus kaip parengti gerą ir patrauklų pristatymą".
  • 5 grupė "Pabaigę šią pamoką besimokantieji gebės paaiškinti grupinio darbo nuotolinėje mokymosi aplinkoje ypatumus".

Pasirinkite, kuriai grupei norite priklausyti ir įsirašykite į ją (paspauskite šalia grupės, į kurią norite įsirašyti, mygtuką "Become member of...".). Į kiekvieną grupę gali įsirašyti ne daugiau nei 8 žmonės.

2) Nurodytam jūsų pasirinktos grupės tikslui raskite du išteklius ir į kelkite juos (arba pateikite nuorodas) į šio modulio grupių diskusijų forumą savo grupės diskusijų gijoje (Forumo viršutiniame dešiniajame kampe šalia "Matomos grupės:" pasirinkite savo grupę. Jūs galėsite skaityti ir kitų grupių įrašus, tačiau rašyti galėsite tik į savo grupės diskusijų giją).

Atlikdami paiešką naudokite AŠI paieškos sistemas ir AŠI saugyklas, kurios buvo pristatytos šio modulio pradžioje, taip pat savo mėgstamas paieškos sistemas bei kitus metodus.

3) Diskusijų forume taip pat pateikite savo pasiūlytų išteklių pagrindimą tikslo, licencijos, kokybės ir kitų naudingų aspektų atžvilgiu.

Užduoties trukmė: apie 1 val. 30 min