9.5. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite devintojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Ką manote apie įgytą patirtį panaudojant šaltinius kitiems tikslams ir dalinimąsi jais internete?

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Ar ši patirtis naudinga jūsų profesinio mokymo(si) praktikoje? Ar sugebėsite dalintis savo sukurtais ištekliais internete?

Ką toliau ketinu daryti?

Ar matote galimybių jūsų profesinio mokymo kurse panaudoti kitų asmenų parengtus ir internete pasiekiamus išteklius?

Užduoties trukmė: apie 20 minučių.