9.6. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje.

Užrašykite 9 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę:

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1) momentines ekrano kopijas/nuorodas į grupės diskusijų forumą,
2) nuorodas į įdomius įrankius ar AŠI saugyklas, naudingus profesinio mokymo(si) kontekste,
3) nuorodas į išteklius, kuriais dalijotės internete,
4) refleksiją apie AŠI profesinio mokymo(si) kontekste,
5) nuorodas į kitus įdomius atradimus šiame modulyje, kuriais norite pasidalinti.

Užduoties trukmė: apie 15 minučių.