10.3. Nubraižykite grafiką


Atskaitos tašku imdami 1.7 veikloje (1 modulyje) ir 10.2 veikloje užpildytus savęs įsivertinimo klausimynus, parenkite du grafikus, kurie iliustruoja ir palygina jūsų pažangą kurse. Įkelkite šiuos grafikus į modulio forumą kartu su savo reflektyviais komentarais. Kaip vertinate savo pažangą? Kuriuos iš šių kuratoriaus gebėjimų išsiugdėte, kuriuos patobulinote, o kuriuos vis dar reikia tobulinti? Kurios kurso veiklos labiausiai leido jums tobulėti? Kurie kuratoriaus gebėjimai, jūsų nuomone, bus labiausiai naudingi dėstant savo (profesinio) mokymo dalyką virtualioje aplinkoje?

Grafikų pavyzdys: 

Prieš kursą Po kurso

Grafikai iliustruoja kurso dalyvio atsakymus procentine išraiška: „Taip” (T), „Ne” (N) ir „Nežinau” (?), pateiktus pildant savęs įvertinimo klausimynus prieš mokantis šį kursą ir pabaigus kursą.

Užduoties trukmė: apie 30 minučių