10.4. Refleksija profesinio mokymo(si) kontekste

Apmąstykite dešimtojo modulio patirtis, užrašykite (daugiausiai 200 žodžių) ir paskelbkite savo tinklaraštyje.

Kokią patirtį norite apmąstyti?

Pagrindinių kuratoriaus kompetencijų savęs įvertinimo klausimyno rezultatai.

Kodėl ši patirtis man svarbi?

Kaip žinojimas apie pagrindinius kuratoriaus gebėjimus gali padaryti mano mokymą efektyvesniu? Ar yra kokie gebėjimai, kurie būtų itin svarbūs dėstant profesinio rengimo dalykus?

Ką toliau ketinu daryti?

Kokiu būdu panaudosite pagrindinius kuratoriaus gebėjimus ir laiko valdymo principus siekiant patobulinti savo profesinio rengimo dalykų dėstymo praktiką?

Užduoties trukmė: apie 20 min.