10.5. Pateikite įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje

 

Užrašykite 10 modulį mokantis įgytas kompetencijas ir įkelkite bent 3 įgytų kompetencijų įrodymus į kompetencijų lentelę

Galite atsižvelgti į šiuos aspektus:

1. jūsų tobulėjimą kurso metu iliustruojančius grafikus;
2. įrašus iš diskusijų forumų apie laiko įvertinimą ir darbo krūvį;
3. refleksiją;
4. nuorodas ir kitus įdomius atradimus, kuriuos norite užrašyti apie šį modulį.

Užduoties trukmė: apie 15 min.