Savikontrolės klausimai

Ateityje organizacijose emocinio intelekto įgūdžiai, padedantys žmonėms darniai bendradarbiauti, turėtų įgyti vis didesnę reikšmę. Pirmiausia tai turi suprasti organizacijos vadovas, kuris yra pagrindinis darbo grupės koordinatorius. Jis turėtų atsakyti į šiuos 25 pagrindinius klausimus.

Atsakykite į klausimus ir atsakymus įkelkite į šį katalogą.

SĖKMĖS!