KURSO VADOVAS - siūloma perskaityti prieš pradedant mokytis

1. Kurso mokymosi rezultatai

Baigę šį kursą gebėsite planuoti e. mokymosi kursą, kurti e. veiklas, naudotis įvairiais įrankiais bei taikyti e. mokymo metodikas, skirtas siekti jūsų išsikeltų tikslų.

Tikimės, kad mokydamiesi:

  • užpildysite ir pasidalinsite jūsų įgytas bei patobulintas kompetencijas iliustruojančią lentelę su mokymosi šiame kurse rezultatais;
  • nuosekliai atliksite visų modulių užduotis;
  • laikysitės darbų atlikimo terminų;
  • prisijungsite prie kurso mažiausiai tris kartus per savaitę;
  • ugdysite e. kurso planavimo ir kuravimo įgudžius