Emocijų valdymas


Gebėjimas valdyti jausmus, pakreipti juos tinkama linkme labiausiai priklauso nuo savivokos.

» SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS