Emocinis intelektas

kritikuoti savo pavaldinius ir visškai nelinkeę girti 

1.bukite tikslūs:paaiškinkite ,ka darbuotojas daro blogai,darbuotojus trikdo nežinojimas ,ka jie daro blogai

2.pasiūlykite problemos sprendimo būdą:iš kritikos darbuotojas turi suprasti,kaipreikia spręsti iškilusią problemą,kitaip susierzins,nusimins ir praras darbo stimula 

» SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS