Organizacinė kultūra

vertybės, kurioms pritaria dauguma organizacijos darbuotojų

» SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS