Reikalavimai, norint sėkmingai baigti kursą

Tam, kad sėkmingai baigtumėte šį kursą ir gautumėte pažymėjimą, jums reikės nuolat atlikti du dalykus:

  • užpildyti įgytų kompetencijų lentelę;
  • parašyti refleksiją modulio tema.

Pradedant nuo 3 modulio, jūsų prašysime nustatyti, kokias kompetencijas, jūsų nuomone, įgijote šiame kurse ir pateikti įgytų kompetencijų įrodymų. Visi moduliai suplanuoti ir parengti taip, kad veiklos, kurias atliksite studijuodami modulį, leis įgyti ir plėtoti gebėjimus, įgyti ir taikyti žinias, permąstyti ir tobulinti savo požiūrius.

Jums bus pateikta kopetencijų lentelė, kurioje išvardintos kompetencijos, kurias įgysite sėkmingai pabaigę šį kursą. Kiekvieno modulio pabaigoje jūs turėsite pateikti įgytų kompetencijų įrodymus ataitinkamoje kompetencijų lentelės eilutėje

Be to, po kiekvieno modulio paprašysime jus reflektuoti modulio tema profesinio rengimo  ir jūsų dėstomo ar mokomo dalyko kontekste.

Kompetencijų lentelę pildysite naudodami [Google dokumentą], o refleksiją rašysite [Moodle tinklaraštyje]. Abu šiuos elementus nuolat pildysite kurso eigoje. Kurso pabaigoje užbaigsite pildyti savo įgytų ar patobulintų kompetencijų lentelę bei išdėstytsite mintis kaip jas taikysite savo profesiniame mokyme ir tokiu būdu sukursite savo e. portfolio, kuriame bus matyti jūsų pasiekimai. E. portfolio taip pat parodys kuratoriui ar kurso tikslai pasiekti, ar jūs dirbate individualiai, ar bendraujate su kitais ir ar jums pakanka gaunamos paramos.

Mes jus vertinsime formuojamu būdu, o tai reiškia, kad nerašysime nei pažymių, nei skirsime taškų, bet stebėsime jūsų daromą pažangą, kaip atliekate užduotis ir teiksime grįžtamąjį ryšį.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2014 birželio 17, 14:21