Vertinimas: kompetencijų lentelė

Pradedant nuo 3 modulio, jūsų prašysime nustatyti, kokias kompetencijas, jūsų nuomone, įgijote šiame kurse ir pateikti įgytų kompetencijų įrodymų.

1. Kompetencijų sąrašas

 1. Skaitmeninė kompetencija (IKT įrankių naudojimas mokymui(si) profesinio mokymo kontekste)
 2. Sinchroniškai ir asinchroniškai dirbti internetinėje/ virtualioje erdvėje bendradarbiaujant (t.y. dalintis informacija, bendrauti...)
 3. Analizuoti kompetencijas bei dalyvio įgytas/patobulintas kompetencijas
 4. Kritiškas technologijų taikymas ir sprendimų priėmimas profesinio mokymo kontekste.
 5. Projektuoti mokymosi tikslais grindžiamas, įtraukiančias e. veiklas, skirtas individualiam ir grupiniam darbui
 6. Kurti ir valdyti (skelbti, atrinkti, dar kartą panaudoti, dalintis bei vertinti) mokymosi tikslais grindžiamą, audio-vizualinę mokymo(si) medžiagą.
 7. Siekiant apsibrėžtų mokymosi tikslų skatinti, įkvėpti bei motyvuoti besimokančiuosius e. mokymosi aplinkoje.
 8. Metakognicija (supratimas ir kritinė refleksija apie savo mokymo(si) kompetencijas

Visi moduliai suplanuoti ir parengti taip, kad veiklos, kurias atliksite studijuodami modulį, leis įgyti ir plėtoti gebėjimus, įgyti ir taikyti žinias, permąstyti ir tobulinti savo požiūrius. Kompetencijų lentelėje pateikiamas kompetencijų sąrašas. Įkelkite įgytos kompetencijos įrodymą į lentelę šalia atitinkamos kompetencijos sąraše arba papildykite sąrašą naujai įgytomis kompetencijomis.

2. Kaip pildyti kompetencijų lentelę?

Kurso kuratorius sukurs jums Google dokumentą su jūsų kompetencijų lentele ir atsiųs jums nuorodą el. paštu. Jūs galite nuspręsti kaip pildysite savo kompetencijų lentelę, tačiau yra keletas taisyklių:

 • kiekvienai kompetencijai skirkite atskirą eilutę
 • kiekvienai sąraše esančiai kompetencijai suraskite mažiausiai vieną įrodymą
 • pildykite kompetencijų lentelę po kiekvieno modulio įkeldami momentinę ekrano kopiją ar nuorodą į įgytos kompetencijos įrodymą (pvz. pasisakymą diskusijų forume)

Kompetencijų lentelės pavyzdį galite rasti čia.

Kiviečiame visus pasidalinti kompetencijų lentelių nuorodomis forume Kompetencijų lentelės. Jums gali būti naudinga pasižiūrėti kaip kiti besimokantieji pildo savo kompetencijų lenteles.

3. Kaip pateikti nuorodas į įgytų kompetencijų įrodymus?

Pateikiant įgytų kompetencijų įrodymus kompetencijų lentelėje svarbu pateikti tiesiogines nuorodas į jūsų pasisakymus diskusijų forume ar įrašus tinklaraštyje. Nepakanka įkelti nuorodą į diskusijų forumą, kuriame jūs pasisakėte, kadangi tokiu atveju bus rodomos visų pasisakiusiųjų žinutės

Nuoroda į jūsų pasisakymą diskusijų forume

Ekrano kairėje esančiame Naršymo bloke pasirinkite Mano profilis->Forum posts->Žinutės ir suraskite įrašą, kurio nuorodą norite pateikti kompetencijų lentelėje. Spauskite po įrašu esantį užrašą "Rodyti šią žinutę kontekste". Tuomet jus nukreips į forumą, kurio nuorodą nukopijuokite į kompetencijų lentelę. Tiesioginė nuorodą į jūsų įrašą turėtų pasibaigti skaičiumi, pvz. #p4258

Nuoroda į jūsų pasisakymą diskusijų forume

Ekrano kairėje esančiame Naršymo bloke pasirinkite Mano profilis->Tinklaraščiai->View all of my entries ir suraskite įrašą, kurio nuorodą norite pateikti kompetencijų lentelėje ir spauskite ant jo pavadinimo. Tuomet jus nukreips į tinklaraštį, kurio nuorodą nukopijuokite į kompetencijų lentelę. Tiesioginė nuorodą į jūsų įrašą turėtų pasibaigti skaičiumi, pvz. entryid=27

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2014 birželio 17, 14:29