Mokymasis 2 modulyje


Šio modulio tikslas – nustatyti kokias kompetencijas jūs, kaip mokytojai, turite ir apsvarstyti, kaip užtikrinti, jog mokiniai įgijo siekiamas (profesines) kompetencijas.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

  • paaiškinti, kas yra „kompetencija“,
  • nustatyti savo, kaip mokytojų, kompetencijas,
  • išanalizuoti, kokias kompetencijas galima įgyti pasitelkus IKT,
  • paaiškinti ryšį tarp kompetencijų ir įrodymų.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:

  • skaitysite modulio medžiagą,
  • dalinsitės savo, kaip mokytojo, kompetencijomis naudodami „Padlet“ lentą,
  • dalyvausite diskusijoje apie IKT naudojimą siekiant tobulinti kompetencijas.
Paskutinį kartą modifikuota: Penktadienis, 2014 gegužės 23, 10:08