Įvadas


Profesinio rengimo ir mokymo kompetencijos  

Jeigu ieškotumėte „kompetencijos“ apibrėžimo, rastumėte, kad dažniausiai jis siejamas su profesijomis arba darbuotojų veikla. Bet kas ta „kompetencija“?

Pasak Escudero (2008), kompetentingas specialistas yra tas, kuris geba „atlikti protingus veiksmus sudėtingoms problemoms spręsti konkrečiame kontekste“. Tai reiškia, kad toks veiksmas yra nuovokumo rezultatas grindžiamas sprendimais ir interpretacijomis, susijusiomis su anksčiau įgytais gebėjimais, požiūriu, procedūromis ir etniniais įsitikinimais, kurie neturi būti atvirai susiję su problema.

Vadinasi, kompetencija nurodo pakankamą žinių ir gebėjimų kiekį, kuris leidžia vienaip ar kitaip pasielgti įvairiose situacijose, t.y. pritaikyti tai kokiame nors kontekste. 

Darbo jėgos rengimo ir plėtros skyriaus“ (angl. Department of Training and Workforce Development) (2012) nuomone, profesiniame rengime ir mokyme asmenys laikomi kompetentingais, kai jie geba sistemingai pritaikyti savo žinias ir gebėjimus įprastinėje darbo veikloje.

Jei norite daugiau sužinoti apie kompetencijas, panagrinėkite šiuos apibrėžimus čia R.Laužacko (2006, cituoja V.Dienys, žr.5-6 skaidres)

Peržiūrėkite šį trumpą vaizdo įrašą ir pasižymėkite, kaip jūs suprantate sąvoką „kompetencija“. Ar galite susieti ją su aukščiau perskaitytais apibrėžimais? Šis filmukas yra angliškas, tačiau su lietuviškai subtitrais.

Kas yra „kompetencija“?

Jei subtitrai neatsiranda pagal numatytąją parinktį, paspauskite „Subtitrų“ (angl. Captions, sutrumpintai matomą kaip cc) mygtuką „YouTube“ leistuvo lange (apatinis dešinysis blokas; antroji piktograma iš kairės) ir pasirinkite „lietuvių“ kalbą (angl. Lithuanian).

Trukmė: 15 min.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2013 lapkričio 19, 16:14