Kompetencijų vertinimas – skaitmeniniai įrodymai


Mums reikia sukurti kompetencijomis grindžiamą vertinimą, siekiant įsitikinti, jog besimokantieji įgijo norimas kompetencijas. Pagrindinis dalykas vertinant kompetencijas – remtis tikraisiais gebėjimais ir žiniomis, kuriuos asmuo gali parodyti darbo vietoje ir kitose situacijose. 

Įrodymuose slypi jūsų gebėjimų ir žinių požymiai. Jie yra materialūs lyginant su nematerialiais pareiškimais. Jūsų kurse (ir dažnai e-mokymesi) jie bus pateikti skaitmeniniu formatu.

Pavyzdžiai gali kisti priklausomai nuo skaitmeninių dokumentų (pvz., projekto eskizas .pdf formatu), programinės įrangos, su kuria dirbote, garso ir vaizdo rinkmenose fiksuojamos veiklos, jūsų darbo nuotraukų. Jie gali tapti tiesioginiu jūsų darbo rezultatu, pavyzdžiui, nufotografavus savo projektą ar įrašius pamoką. 

Įrodymų pavyzdžiai:

  • momentinės jūsų įrašo ekrano kopijos diskusijų forume,
  • nuoroda į vaizdo konferencijos, kurioje aktyviai dalyvavote, įrašą;
  • refleksinis komentaras apie jums aktualius įrodymus su aprašymu/ priežastys, kodėl pasirinkote šiuos įrodymus;
  • jūsų nuotrauka vedant pamoką;
  • seminaro, kurį sukūrėte ir vedėte, scenarijus;
  • jūsų studentų grįžtamasis ryšys bei jūsų refleksija po seminaro.

Tinkamų įrodymų požymiai:

  • sąsajos su tikslais - įrodymai turi atitikti jūsų mokymosi/tobulėjimo tikslus ir įrodyti patobulintas kompetencijas, kurių siekiama,
  • pakartotinis panaudojimas  - įrodymai, kurie, esant minimaliems pakeitimams, gali būti iš naujo pritaikyti skirtingai auditorijai ar tikslui,
  • pasiekiamumas - įrodymai turėtų būti pasiekiami (atidaromi) patogiais ir universaliais formatais, tokiais kaip PDF, JPG, TXT, MP3 ir panašiais,
  • prieiga - kai galima prisijungti naudojant saugų tinklalapį, prisijungimo parinktys turėtų būti pateiktos auditorijai. Taigi, jei įmanoma, suteikite atvirą (ir paprastą) prieigą prie šaltinių, kuriais norite dalintis.

Pakartotinio panaudojimo pavyzdžiai

Svarbu suvokti, kad vienas įrodymas gali patvirtinti skirtingų kompetencijų ir gebėjimų egzistavimą, lygiai taip, kaip ir konkretus įrodymų formatas gali sukaupti informacijos apie vieną autorių daugiau negu kitas.

Tarkime, jūsų suvirinimo įgūdžiai gali būti trumpai aprašyti, tačiau neilgas vaizdo įrašas ar pagaminto daikto fotografija juos pristatys kur kas geriau. Be to, tokie įrodymai patvirtins jūsų skaitmeninius įrašymo, koregavimo ir publikavimo virtualioje erdvėje gebėjimus.

Jei norite išmokti atpažinti kompetencijas - apie tai skaitykite skyrelyje - Kaip atpažinti kompetencijas? 

Trukmė: 10 minučių

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2013 lapkričio 19, 16:09