Mokymasis 3 modulyje


Šio modulio tikslas – atrasti įvairias e. mokymosi formas profesinio mokymo kontekste.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

 • atpažinti skirtingas e. mokymosi formas;
 • išanalizuoti e. mokymosi kurso elementus;
 • pagal galimybes naudoti įvairias e. mokymosi formas savo profesiniame kontekste;
 • pateikti įgytų kompetencijų įrodymų;
 • reflektuoti apie savo mokymosi patirtį.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:

 • perskaitysite modulio medžiagą;
 • išanalizuosite skirtingų e. mokymosi formų pavyzdžius ir atkreipsite dėmesį į juos prieš vaizdo konferenciją;
 • įsitrauksite į diskusiją vaizdo konferencijos metu;
 • atpažinsite e. mokymosi kursų struktūros elementus;
 • reaguosite ir apmąstysite elementus, kurie gali būti naudojami jūsų profesinio mokymo kontekste;
 • parašysite trumpą refleksiją apie e. mokymąsi jūsų profesinio mokymo kontekste;
 • pateiksite 3 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų.
Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 liepos 21, 14:43