Įvadas


E-mokymosi apibūdinimas

William Horton (2006) teisus teigdamas, kad gerai organizuotas e. mokymasis gali būti toks pat naudingas, kaip ir mokymasis klasėje. Prastai organizuotas e. mokymasis gali būti koks pat nevykęs, kaip nevykusi pamoka klasėje. Nė viena mokymosi forma nėra savaime pranašesnė, tiktai konkretaus kurso tikslingas  sukūrimas ir kuravimas apibrėžia jo kokybę.

Jei norime įvertinti e. mokymąsi, pirmiausia turime apibūdinti jį ir tiksliai apsibrėžti lūkesčius. Labai dažnai apibrėžimas tiesiogiai kyla iš e. mokymosi kurso sudarytojo vizijos ir įgyvendinimo potencialo. Mokymosi kontekstas (arba aplinka), tikslinės grupės savybės, švietimo tikslas, finansiniai ir technologiniai suvaržymai ir t.t. įtakoja e. mokymosi tipo pasirinkimą. Kartais tuo pačiu arba panašiu pavadinimu (nuotolinis mokymasis, nuotolinis švietimas, e. mokymasis, technologijomis grįstas mokymasis  (ang. Technology Enhanced Learning, TEL) yra apibrėžiami skirtingi mokymo metodai. Atkreipkite dėmesį į šiuos du apibrėžimus:

  • e. mokymasis – tai informacijos ir kompiuterinių technologijų naudojimas siekiant sukurti mokymosi patirtis (šaltinis: „E-learning by Design“, William Horton (2006));
  • e. mokymasis yra interaktyvus mokymo būdas, kuris, naudojant internetą ir turimas komunikacines technologijas, leidžia sukurti tam tikrą ryšį tarp koordinatoriaus (kuratoriaus) ir mokinio, o taip pat ir tarp individualių grupės mokinių. (šaltinis: „Introduction to e-learning“ (2008))

Apibrėžimo pasirinkimas įtakoja pedagoginių metodų pasirinkimą rengiant e. mokymosi kursų modelius (arba, apskritai, mokymo virtualioje mokymosi aplinkoje procesą).

Trukmė: apie 10 minučių

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2013 gruodžio 2, 13:06