Mokymasis 4 modulyje


Šio modulio tikslas - įgyti e. veiklų projektavimui reikalingų gebėjimų.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

  • paaiškinti e. veiklos sampratą,
  • paaiškinti e. mokymosi tikslų vaidmenį ir svarbą,
  • suprojektuoti e. veiklas jūsų dėstomam (profesinio rengimo) dalykui,

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:

  • suprojektuosite savo (profesinio mokymo) dalyko e.veiklos mokymosi tikslus,
  • sukursite e. veiklą savo (profesinio mokymo) dalykui,
  • pakomentuosite kitų dalyvių sukurtas e. veiklas,
  • parašysite trumpą refleksiją apie e. veiklas profesinio rengimo kontekste,
  • pateiksite 4 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų.
Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2014 birželio 17, 12:56