Įvadas


Užduočių parengimas yra esminis dalykas, norint pasiekti specifinius mokymosi tikslus. 

Informacijos skaitymas kompiuterio ekrane, skaidrių ar vaizdo medžiagos peržiūra - pačios savaime šios veiklos nedaug ko jus išmokys. Tačiau jos gali paskatinti jus užsiimti efektyvesne didaktine veikla, pavyzdžiui, reflektuoti, diskutuoti, ieškoti papildomos informacijos, analizuoti, vertinti ar sukurti projektą.

Kaip mes mokomės?

Daug yra pasakyta ir parašyta apie įvairius mokymosi stilius ir kuriems iš jų turėtume teikti pirmenybę. Dažnai yra bandoma kurso turinį ir veiklas pritaikyti prie asmeninių besimokančiųjų savybių. Šiame kontekste edukacinis procesas yra individualus ir jį galima tiksliai suprojektuoti. Kita vertus, socialinė mokymosi koncepcija pabrėžia kitų asmenų vaidmenį šiame procese. Iš šių akademinių debatų galime pasisemti keletą minčių, kurios naudingos žiūrint iš mūsų, t.y. praktikų, perspektyvos:

  • kiekvienas mokosi skirtingai, priklausomai nuo konteksto ar dalyko specifikos, todėl yra sunku galutinai apibrėžti vieną nekintamą mokymosi stilių, kuriam konkretus žmogus visada teiks pirmenybę. Todėl, kuo įvairesnis informacijos pateikimas, tuo daugiau šansų, kad ją besimokantysis atsimins;
  • geriausiai mokomės ką nors atlikdami patys, todėl projektuokite tokias veiklas, kurios reikalaus aktyvaus besimokančiųjų dalyvavimo, kad siekiant specifinių mokymosi tikslų, besimokantieji būtų aktyviai įtraukti į veiklą;
  • pripažinkite ir išnaudokite skirtingą besimokančiųjų patirtį ir gebėjimus, projektuodami grupinio darbo veiklas.

Jūsų parengtos užduotys ir veiklos turėtų derėti prie iš anksto apibrėžtų bendrųjų ir specifinių mokymosi tikslų. Reikia pažymėti, kad kartais tai yra spąstai, į kuriuos pakliūname, ypač projektuodami e. mokymosi veiklas: žadame, kad besimokantysis gebės rašyti eilėraščius, tačiau iš tikrųjų tik pasiūlome perskaityti poezijos rinkinį. Praktinių gebėjimų ugdymas reikalauja ypač tikslių instrukcijų, nes mokinys turi sekti procesą, eiti žingsnis po žingsnio, kad ateityje galėtų veiksmą ar operaciją pakartoti. Dažnai reikia į pagalbą pasitelkti ir vaizdines, ir tekstines ar garsines priemones.

Trukmė: apie 10 min.

Paskutinį kartą modifikuota: Ketvirtadienis, 2013 gruodžio 5, 22:10