E. veiklų projektavimas


Pirmasis sąvoką e. veikla apibrėžė Gilly Salmonas; ji reiškia „virtualią užduotį“ ir leidžia mokytis dinamiškai ir interaktyviai.

E. veikla dažniausiai yra moderatoriaus inicijuojama užduotis, kuriai atlikti reikalingas interaktyvus dalyvių bendravimas. Besimokantieji yra įtraukiami į aktyvią veiklą, siekiant specifinių mokymosi rezultatų.

Tas pačias e. veiklas galima panaudoti ne vieną kartą, tad jei turite gerą idėją ir gerai parengsite e. veiklą, kitą kartą reikės atlikti tik nedidelius pakeitimus ar papildyti nauja informacija ir ją vėl galėsite panaudoti kitame kurse ar kituose to paties kurso moduliuose. E. veiklos tinka tiek nuotolinio tiek mišraus mokymo programoms.

Kiekvienoje e. veikloje turėtų būti interaktyvios veiklos su kitais mokymosi dalyviais elementas, pvz., prašant pateikti grįžtamąjį ryšį apie kitų dalyvių atliktas veiklas (užduotis, patalpintą informaciją, ir t.t.). Taip sukuriamas dalyvavimo ir buvimo kartu jausmas, kuris yra būtinas grupinio darbo veiklų elementas.

Augant jūsų virtualių užduočių kūrimo ir kuravimo patirčiai, galėsite tobulinti ir įvairinti savo kuriamas e. veiklas, pridėdami įvairius multimedija elementus, eksperimentuodami su įvairiais įrankiais bei keisdami bendravimo formas. Kai technologijos taps nematomomis jums ir jūsų mokiniams, visą dėmesį galėsite skirti mokymosi rezultatams, tokiu būdu motyvuodami besimokančiuosius.

Penkios esminės e. veiklų sudedamosios dalys:

1. „paruošiamosios veiklos“: iššūkis, problema, įkvėpimas ar paskatinimas veikti,
2. veikla virtualioje aplinkoje: mokiniai privalo atlikti tam tikrą veiklą, padaryti „ką nors“,
3. dalyvavimo elementas: mokiniai privalo pradėti interaktyviai bendrauti vienas su kitu, pvz., teikdami grįžtamąjį ryšį,
4. santrauka, įvertinimas, grįžtamasis ryšys, vertinimas, analizė: iš dėstytojo ar iš kitų besimokančiųjų pusės,
5. instruktavimas ir kvietimas dalyvauti veikloje.

Nesitikėkite, kad tuoj pat išmoksite suprojektuoti e. veiklą, kuri įtrauks visus kurso dalyvius. Atidžiai stebėkite ir darykite išvadas (reflektuokite ir užrašykite savo mintis, tai labai padeda), kad jūsų tolesni bandymai būtų vis sėkmingesni. Paprašykite kitų jums padėti, išbandykite savo idėjas su kitais žmonėmis (ne kurso dalyviais), ieškokite įkvėpimo ir nebijokite būti kritiškai vertinami.

E. veiklų lentelė

Lentelėje pateikiamos e.veiklų sudedamosios dalys. Galite pasinaudoti šia lentele projektuodami savo e. veiklas.

E. veiklos pavadinimas

Pvz., Diskusija-vaizdo konferencija: įvairios e-mokymosi formos

Mokymosi tikslas (daugiau informacijos skyriuje „Mokymosi tikslai”)

Besimokantieji gebės identifikuoti įvairias e. mokymosi formas

Besimokantieji gebės naudoti vaizdo konferencijų įrankį (Adobe Connect)

Rezultatas

Išvardintos e. mokymosi formos

„Paruošiamosios veiklos“

1) susitarimas dėl vaizdo konferencijos laiko;

2) užduotys prieš e. veiklą: (a) dviejų e. mokymosi kursų pavyzdžių analizė pagal kuratorių parengtas gaires; (b) savarankiškas pasiruošimas vaizdo konferencijai

Dalyvių skaičius

Vaizdo konferencijos dalyvių skaičius priklauso nuo planuojamų veiklų. Pavyzdžiui, jeigu numatyta paskaita/pamoka - galimas didesnis dalyvių skaičius, jeigu numatyta diskusija - rekomenduojama mažiau dalyvių.

E. veiklos scenarijus (veiksmų planas)

Pvz., (1) dalyvių prisistatymas; (2) Adobe Connect vaizdo konferencijų įrankio pristatymas; (3) diskusijos apie įvairias e. mokymosi formas moderavimas; (4) e. mokymosi kursų kokybės vertinimo įrankio pristatymas (5) dalyvių grįžtamasis ryšys ir apibendrinimas.

Trukmė (laikas nuo e. veiklos pradžios iki pabaigos)

Vaizdo konferencijos atveju tai tas pats kaip vaizdo konferencijos trukmė. Kitų e. veiklų atvejais šis laikas gali būti žymiai ilgesnis.

Kuratoriaus laikas (darbo valandų, kurias reikia investuoti, skaičius)

Pvz., dvi valandos pasirengimui ir valanda vaizdo konferencijos pravedimui.

Kuratoriaus veiksmai

Specifiniai veiksmai, kuriuos turi atlikti kuratorius, pvz., (1) parengti  susitikimo darbotvarkę; (2) organizacinės veiklos: parengti apklausą balsavimui dėl vaizdo konferencijos datos, paskelbti balsavimo rezultatus, techninis pasirengimas; (3) moderuoti vaizdo konferenciją (sveikinamasis žodis, diskusijos moderavimas, techninė parama, apibendrinimas).

Besimokančiojo darbo krūvis (darbo valandų, kurias jis turi investuoti, skaičius)

Pvz., viena valanda.

Besimokančiojo veiksmai

Specifiniai veiksmai, kuriuos turi atlikti besimokantysis, pvz., (1) susipažinti ir išbandyti Adobe Connect įrankį, (2) analizuoti e. mokymosi kursų pavyzdžius, pagal kuratorių parengtus klausimus, (3) dalyvauti vaizdo konferencijoje.

Šioje veikloje naudojamas įrankis (-iai)

Adobe Connect vaizdo konferencijų įrankis, Doodlem apklausos įrankis

Vertinimo metodai ir kriterijai

Pvz., apibendrintas grįžtamasis ryšys, atsižvelgiant į technines, turinio ir asmenines problemas.

Trukmė: apie 20 min.

Paskutinį kartą modifikuota: Penktadienis, 2013 gruodžio 6, 12:47