Mokymasis 6 modulyje

Šio modulio tikslas – įgyti gebėjimų, reikalingų projektuojant e. veiklą darbui grupėse.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

 • bendradarbiauti dirbant grupėje,
 • skatinti darbą grupėje,
 • projektuoti darbu grupėje pagrįstas e. veiklas,
 • išvardinti grupiniam darbui būdingus bruožus.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:     

 • perskaitysite modulio medžiagą,
 • dirbsite grupėje,
 • dalyvausite diskusijoje vaizdo konferencijos metu,
 • parengsite instrukcijas kuratoriui apie darbą grupėje dirbant nuotolinio mokymosi aplinkoje,
 • peržiūrėsite kitų grupių e. veiklas ir jas pakomentuosite,
 • parašysite trumpą refleksiją
 • pateiksite 6 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų.
Paskutinį kartą modifikuota: Ketvirtadienis, 2014 liepos 24, 14:36