Mokymasis 8 modulyje

Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų rengti mokymosi šaltinius profesinio mokymosi dalykams.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

  • sukurti paprastą vaizdo įrašą ir jį įkelti į internetą;
  • analizuoti ir palyginti gerus ir blogus mokomuosius vaizdo įrašus;
  • susipažinti su įvairiais turinio kūrimo įrankiais;
  • planuoti mokymą, kurio metu besimokantieji naudoja ar kuria vaizdo/garso įrašus kaip mokymosi šaltinius.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:: 

  • perskaitysite modulio medžiagą;
  • sukursite, redaguosite ir įkelsite į virtualią mokymosi aplinką paprastą vaizdo ir garso medžiagą;
  • parašysite trumpą refleksiją apie išteklių kūrimą profesinio rengimo kontekste;
  • pateiksite 8 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų.
Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 liepos 21, 14:48