Įvadas


1 modulio 1.5 veikloje, kurdami kurso planą, apibrėžėte dalį šio kurso turinio. Mokymosi šaltiniai  yra visa medžiaga, kuri padeda mokiniui pasiekti iškeltus tikslus. Šaltiniai yra "paruošiamosios veiklos"  e. veiklose, jie pateikia esminę informaciją, supažindina su dalyku, paaiškina, įkvepia ir motyvuoja. Šaltiniai gali būti pateikti įvairiomis formomis, pavyzdžiui, kaip tekstai, nuorodos, filmai, pateiktys, garso įrašai, simuliacijos ar išoriniai diskusijų forumai.Galime naudotis jau sukurtais mokymosi šaltiniais arba juo galime sukurti patys naudodami įvairius įrankius.

Viena iš problemų, su kuriomis dažnai susiduria profesijos mokytojai – stoka naujausių šiuolaikinių šaltinių jų dėstomam dalykui. Pastaruoju metu pasirodė daugybė laisvai prieinamų (internetinių) įrankių, kurie įgalina net nepakankamai kompetentingus vartotojus sukurti bet kokias priemones, reikalingas darbui klasėje, panaudojant tekstą, paveikslus, pateiktis, žiniatinklio puslapius, skaitmeninius plakatus, animacinius filmus, garso ir vaizdo medžiagą. Profesijos mokytojai gali sukurti savo mokymo šaltinius ir suteikti prieigą savo mokiniams, ypač dirbant e. mokymosi aplinkoje.

Medijos ir įrankiai

Keletas įrankių ar įrankių grupių, kurie gali būti naudojami kuriant e. mokymosi šaltinius profesiniame rengime:

  • specifiniai įrankiai ir funkcijos integruoti į nuotolinio mokymosi aplinką - forumai, stacionarūs wiki, tinklaraščiai, žiniatinklio puslapiai ir t.t.
  • autonominiai, pavieniai wiki įrankiai (pvz., PBworks ar Wikispaces, abu internetiniai įrankiai)
  • autonominiai, pavieniai tinklaraščiai (pvz., Wordpress, taip pat internetinis įrankis)
  • pateikčių rengimo įrankiai (pvz., neinternetiniai įrankiai: Powerpoint, internetiniai įrankiai: Prezi ar Google presentations)
  • internetiniai įrankiai skaitmeninių plakatų (pvz., Glogster), animacinių filmų (pvz.,Pixton ar Toondoo), komiksų (pvz., Bubblr) ar žemėlapių (pvz., Google mapskūrimui
  • minčių žemėlapių kūrimo internetiniai įrankiai (pvz., Mindomo ar Bubbl.us)
  • tinklalaidės įrankiai (angl. podcasting tools) (pvz., neinternetinis Audacity ar internetinis Voki)
  • ekrano vaizdo rinkmenų kūrimo (angl. screencasting) įrankiai (pvz., neinternetinis Jing ar internetinis Screencast-o-Matic)
  • vaizdo įrašų kūrimo (techninė įranga - pvz., internetinė vaizdo kamera ar mobilaus telefono kamera, programinė įranga: pvz., neinternetinis Windows Movie Maker)

Daugiau šaltinių kūrimo įrankių pavyzdžių galite rasti išsamesniame sąraše šiuo adresu: http://www.go2web20.net/#tag:create.

Rengiant savo medžiagą svarbu atsižvelgti į mokymosi rezultatus ir siekiamas išugdyti mokinių kompetencijas. Technologijų panaudojimas turi būti susijęs su kurso mokymosi rezultatų pasiekimu.

Pabandykite sukurti įvairialypį turinį savo kursui, panaudodami įvairius komunikacijos kanalus (tekstą, vaizdą, garsą) ir įvairias veiklas. Taip užtikrinsite geresnį kurso medžiagos įsisavinimą.

Trukmė: apie 20 min.

Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2014 birželio 17, 15:44