Mokymasis 9 modulyje


Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų ieškoti, atrinkti, naudoti jau sukurtus internetinius išteklius, bendrinti ir įvertinti internetinius šaltinius dėstant profesinio rengimo dalyką (-us) ir siekiant pasirinktų mokymosi tikslų.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

  • paaiškinti skirtumą tarp autorinių teisių ženklu pažymėto turinio ir atvirų švietimo šaltinių išteklių naudojimo;
  • pasirinkti, naudoti, bendrinti ir įvertinti jau sukurtus internetinius šaltinius;
  • taikyti Kūrybinių bendrijų (angl. Creative Commons) licencijas;
  • pasirinkti šaltinius pagal mokymosi rezultatus.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:

  • dirbsite grupėse;
  • paaiškinsite grupei pasirinktą medžiagą;
  • ieškosite atvirų švietimo išteklių;
  • parašysite trumpą refleksiją apie išteklius profesinio rengimo kontekste;
  • pateiksite 9 modulyje įgytų kompetencijų įrodymų.
Paskutinį kartą modifikuota: Antradienis, 2014 birželio 17, 15:47