Įvadas


Ankstesniuose moduliuose kalbėjome apie mokymo išteklius, kuriuos galite sukurti patys. Tačiau yra ir kitų pasirinkimų.

Internete yra daug parengtos naudojimui edukacinės medžiagos, kuri yra nemokama ir atvirai pasiekiama. Tai vadinama atvirais švietimo ištekliais (AŠI; angl. Open Educational Resources - OER). Daugiau informacijos lietuvių kalba apie AŠI galima rasti T. Sabaliauskas ir kt. knygoje "Atviri švietimo ištekliai" (anglų kalba - http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources).

Priklausomai nuo to, kokią licenciją pasirenka autorius, kiekvienas asmuo gali nemokamai naudoti, kopijuoti, redaguoti ir dalintis šia medžiaga įvairiais tikslais. Tai palengvina darbą kurso rengėjui, taupant laiką ir sudarant galimybę tą laiką panaudoti įvairių naudingų didaktinių projektų kūrimui, bei sumažina šaltinių kūrimo įrankių pirkimui skiriamus kaštus.

Internetinių išteklių įvertinimas

Lengva rasti informaciją internete bet kuria mus dominančia tema. Tačiau reikia įsitikinti, ar turinys patikimas, tinka mūsų temai, bei galima jį naudoti. Kad nesusidurtume su problemomis jį naudojant, svarbu žinoti, į kokius aspektus reikia atsižvelgti vertinant. Prieš naudojant jau parengtus duomenis, reikia patikrinti:

  • jų patikimumą (ar galite nustatyti, kas šio šaltinio autorius, kokiai institucijai priklauso);
  • ar leidžiama juo naudotis bei koreguoti (ar galite kopijuoti, adaptuoti, keisti, dalintis kitų asmenų parengtu turiniu);
  • jų pasiekiamumą (ar galima prieiga nesiregistruojant ir neatidarant papildomos sąskaitos, ar nereikia specialios programinės įrangos).

Tinkamai parinkti ištekliai:

  • leis išlaikyti deramą pusiausvyrą tarp turinio ir besimokančiųjų veiklos;
  • padės neperkrauti besimokančiųjų mokymosi medžiaga, pateikiant tik tuos straipsnius ir knygų skyrius, kurie yra reikalingi užduočių atlikimui ar projekto planavimui;

Pasirenkant išteklius taip pat svarbu išlaikyti proporcijas tarp statiško turinio ir multimedijų - kad medžiaga būtų nesunkiai prieinama, tačiau pakankamai patraukli besimokantiesiems.

Jau sukurtų išteklių naudojimas

Naudojant kitų asmenų sukurtus šaltinius atvirų švietimo išteklių kontekste reikia atlikti lokalizacijos procesą. Lokalizacija – tai švietimo išteklių, kurie buvo sukurti viename kontekste, adaptavimo kitam kontekstui procesas. Šis kontekstas gali būti, pavyzdžiui, geografinis, pedagoginis, politinis ar techninis. Lokalizacijos praktika apima daugiau nei medžiagos vertimą iš vienos į kitą kalbą arba nuotraukos pakeitimą kita, labiau atspindinčia vietinę kultūrą. Lokalizacija yra atvirų švietimo išteklių šerdis — ji iliustruoja įvairovę, atvirumą ir pakartotinį naudojimą.

Nesvarbu, kur gyvenate ar ką jūs dėstote, kada tik modifikuojate atvirai pateiktą laisvos prieigos medžiagą savo naudojimui, jūs lokalizuojate šią medžiagą. Egzistuoja daug priežasčių, kodėl švietėjai ar besimokantieji lokalizuoja medžiagą, pavyzdžiui, siekia ją pritaikyti tam tikram mokymo(-si) stiliui, nori atsižvelgti į kultūrinius skirtumus ar pritaikyti besimokantiesiems, turintiems specialiųjų poreikių.

Ką šie visi pavyzdžiai turi bendro? Tai gebėjimas priderinti ir adaptuoti medžiagą pagal unikalius mokymo ir mokymosi poreikius. AŠI medžiagos lokalizacijos procesas yra įgalinanti veikla: tie, kurie naudoja medžiagą, ją gali adaptuoti ir priderinti taip, kaip jie nori. Kūrybinių bendrijų licencijomis apibrėžta ir AŠI duomenų bazėse (pvz. OER Commons) randama medžiaga skiriasi nuo medžiagos, kurią gauname iš leidėjų. AŠI medžiaga dažniausiai yra apibrėžta jos naudojimo sąlygomis, aprašomomis skirtingomis licencijomis. Priklausomai nuo licencijos (ne)leidžiama medžiagą adaptuoti ir priderinti prie vietinių mokymo ir mokymosi poreikių. Daugelį leidyklose išleistų švietimo išteklių negalima modifikuoti.

Naudodami atvirus švietimo išteklius, kurių licencijos leidžia juos keisti, adaptuoti bei dalintis modifikuotus, jūs praktiškai dalyvaujate AŠI kūrimo procese. Taip jūs ne tik lokalizuojate medžiagą savo poreikiams, bet ir padarote ją laisvai prieinamą kitiems švietėjams ir besimokantiesiems visame pasaulyje. Bendrindami ir vėl pasidalindami jau modifikuota medžiaga, parodote kitiems, kaip medžiaga buvo adaptuota [parengta pagal Connexions: http://cnx.org/content/m15222/latest

Šaltinių bendrinimas internete

Medžiaga, kurią sukuriate ir kuria pasidalinate – tai vertingas išteklius, kuriuo gali pasinaudoti ir toliau tobulinti kiti. Ši medžiaga padeda praplėsti atvirus švietimo išteklius, ir taip jie tampa keičiama ir darnia praktika.

Kurdami išteklius savo edukacinėms reikmėms, galime sunkiai įsivaizduoti, kaip kiti, dirbdami skirtingomis aplinkybėmis kitame pasaulio krašte galėtų panaudoti jūsų sukurtą medžiagą. Jei laikysitės šių patarimų kurdami medžiagą bendrinimui, kitam asmeniui, kuris norės pritaikyti medžiagą savo tikslams, modifikacijos procesas bus lengvesnis.

Paskutinį kartą modifikuota: Penktadienis, 2014 liepos 25, 13:31