Mokymasis 10 modulyje


Šio modulio tikslas - įgyti gebėjimų organizuoti savo kaip e. mokymosi kuratoriaus darbą profesinio rengimo srityje, taip pat plėtoti gebėjimą įvertinti savo gebėjimus. Šiame modulyje taip pat apibendrinsime visą kursą.

Pabaigę šį modulį, jūs gebėsite:

  • paaiškinti nuotolinio mokymosi kurso kuratoriaus vaidmenį ir kompetencijas;
  • organizuoti e. mokymosi kurso kuravimą;
  • įvertinti kuravimo gebėjimus;
  • vizualizuoti daromos pažangos duomenis.

Tikimės, kad modulio metu jūs atliksite šias veiklas:

  • perskaitysite modulio medžiagą;
  • įvertinsite ir palyginsite savo, kaip e. mokymosi kurso kuratoriaus, gebėjimus;
  • į virtualią aplinką įkelsite modulio grafikus su komentarais;
  • įvertinsite savo padarytą pažangą;
  • atrinksite įrodymus ir užpildysite 10 modulio metu įgytų kompetencijų lentelę;
  • parašysite trumpą refleksiją.
Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 liepos 21, 14:51