Įvadas


Mokytis savarankiškai, kai niekas tau nepadeda, neatsako į tavo klausimus, nepasidalina su tavimi idėjomis, yra sunku. Šiek tiek paramos galite sulaukti iš savo bendramokslių, tačiau kuratoriaus buvimas mokantis virtualiai yra pats svarbiausias dalykas. Kuratoriaus vaidmuo skiriasi nuo mokytojo vaidmens tradicinėje klasėje. Eksperto, turinčio išsamesnių žinių šia tema, vaidmuo yra tik vienas iš daugelio internete teikiamo kurso kuratoriaus vaidmenų. Kuratorius turi ne tik perduoti savo žinias, bet ir kurti erdvę veikloms ir šaltiniams, kurie padės kurso dalyviams įgyti kompetencijų. Kompetencijų plėtojimas yra itin svarbus dėstant profesinio rengimo dalykus, kurių metu besimokantieji turi įgyti praktinių gebėjimų, operacinių žinių ir tapti kompetentingais darbuotojais savo darbo srityje.

Gilly Salmon, e. mokymosi praktikas (daugiau apie jo darbą skaitykite svetainėje All Things in Moderation), apibrėžia penkias pagrindines e. kuratoriaus kompetencijas. Jos visos buvo įtrauktos į 1 modulio kuratoriaus savęs įvertinimo anketą.

 • Proceso virtualioje aplinkoje supratimas. Žinojimas, kad mokymasis internetiniame kurse reikalaują šiek tiek kitokių nei tradicinėje klasėje metodų. Gebėjimo priderinti tradicinę mokymo formą kitame kontekste. Žinių kaip taikyti specifinius virtualios aplinkos teikiamus pranašumus ir kaip susidoroti su suvaržymais ar apribojimais.
 • Techniniai gebėjimai, suprantami kaip susipažinimas su įrankiais ir ypač  gebėjimas surasti tas funkcijas, kurios gali būti naudingi e. mokymuisi. E. mokymesi galite naudoti daug taikomųjų programų ir paslaugų, kurios buvo sukurtos ne edukaciniais tikslais, tačiau reikia atrasti jų teikiamas potencialias galimybes.
 • Virtuali komunikacija. Žinojimas apie uždelsto laiko komunikaciją ir jos skirtumus nuo akivaizdžios komunikacijos. Gebėjimas bendrauti natūraliai ir efektyviai.
 • Sričiai specifinės kompetencijos. Žinojimas, kur rasti geriausią mokymosi medžiagą, atitinkančią kurse apibrėžtus tikslus ir veiklos lygmenį.
 • Asmeninės kompetencijos. Teigiamas požiūris ir motyvacija darbui ir jūsų, kaip kuratoriaus, tobulėjimui. Nėra prasmės įsitraukti į užduotį, kuri jūsų visai nedomina.

Alternatyviai, galima apibrėžti keturis pagrindinius vaidmenis:

 • Pedagoginis vaidmuo: parama mokymosi procesui, bet ne žinių „perdavimas“ į dalyvių galvas.  Specifinės užduotys:

  • gairių, nurodymų teikimas,
  • grįžtamojo ryšio teikimas,
  • patarimų teikimas,
  • vertinimas,
  • motyvavimas,
  • interakcijos tarp besimokančiųjų ir kurso medžiagos koordinavimas,
  • diskusijų kontroliavimas, inicijuojant ir moderuojant jas.
 • Techninis vaidmuo: norint sugebėti  efektyviai dalyvauti e. mokymosi kurse kuratorius turi būti įgijęs bazinius darbo su kompiuteriu, darbo internete ir virtualioje mokymosi aplinkoje gebėjimus. Ypač kurso pradžioje kuratoriui reikia dažnai teikti techninę paramą, padėti kurso dalyviams prisijungti, orientuoti juos kaip dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje.
 • Organizacinis vaidmuo. E. mokymasis akcentuoja savarankišką darbą ir besimokančiojo iniciatyvą, bet tai nereiškia, kad jie turi būti palikti savieigai. Kuratorius turėtų padėti dalyviams ugdytis savarankiško darbo organizavimo bei vadovavimo savo darbo procesui gebėjimus, taip pat teikti paramą kuriant mokymosi aplinką, tokią kaip grupės formavimas, vienas kito pažinimas ir t.t. Mokytojo užduotys susideda iš:
  • kurso dalyvių veiklos kontroliavimo;
  • asmeninio kontaktavimo su pernelyg ilgai neaktyviais kurso dalyviais;
  • pagalbos tiems, kuriems reikia pasivyti kitus nagrinėjant medžiagą;
  • darbo atlikimo terminų nustatymo ir privertimo laikytis nustatytų terminų;
  • darbo virtualioje mokymosi aplinkoje organizavimo (tam tikros tvarkos diskusijų forumams suteikimo, logistinių problemų sprendimo, ir t.t.).

 • Socialinės funkcijos vaidmuo. Mokymasis yra socialinė veikla; kaip ir mūsų kurse, kuris pagrįstas komunikacija. Todėl viena iš svarbiausių funkcijų, kurias turi atlikti kurso mokytojas yra socializacija, žmonių, kurie iš tikrųjų yra nepažįstami vienas kitam, privertimas efektyviai komunikuoti virtualioje erdvėje, dinamiškos individų grupės sudarymas bendram mokymuisi. Saugi ir draugiška mokymosi aplinka skatins mokymosi proceso dalyvius pasidalinti savo refleksijomis, patirtimi ir žiniomis su kitais.

Profesiniame rengime kuravimas taip pat reiškia mokymosi per pokalbius organizavimą, per realaus pasaulio problemų sprendimą, per klausinėjimą, ekspertinį demonstravimą ir paskaitų skaitymą.
Tam tikro specifinio gebėjimo išmokimas ir tapimas kompetentingu reikalauja daug bandymų, neišvengiant klaidų, tačiau tai yra įprastas dalykas realiame problemų sprendimo pasaulyje.

Pagalba profesiniame rengime apima daugelį dalykų, įskaitant ir šiuos:

 • Akcentavimą, kad darbo vieta taptų pasmingu mokymosi kontekstu.
 • Skatinimą praktinių ir savarankiškų mokymosi veiklų, kurios leistų besimokantiesiems praktiškai taikyti mokymosi metodus, reikalaujančius ir mąstymo, ir veiklos atlikimo.
 • Suteikimą besimokančiajam progų bendradarbiauti ir vesti derybas, sprendžiant klausimus, susijusius su jų mokymosi ir įvertinimo procesais.
 • Besimokančiojo kaip naujų žinių ir gebėjimų kūrimo „bendraautoriaus“ vaidmens supratimą.
 • Pripažinimą, kad besimokančiojo ankstesnės žinios ir gyvenimo patirtis yra vertingas naujų žinių ir gebėjimų konstravimo pagrindas (nors ši patirtis kartais gali ir riboti). (Smith, P., Blake, D., 2005)

Profesinio rengimo e. mokymosi kurso kuratoriaus, kaip ir kurso rengėjo, užduotis yra pasiekti, kad šios sąlygos būtų užtikrintos ir virtualioje aplinkoje. 

Paskutinį kartą modifikuota: Penktadienis, 2014 liepos 25, 13:54