Teksto įkėlimas ir redagavimas

Norėdami rašyti tekstą jau esamame bloke, jį pažymėjus spaudžiama Edit Text (pav. 1.). Tuomet aktyvuojasi teksto laukas, kuriame galime rašyti reikiamą informaciją. Kartu aktyvuojasi ir teksto rašymo įrankių juosta (pav. 2.). Įrankių juostoje galime keisti teksto dydį, spalvą, lygiavimą ir kt.

Pav. 1.

Pav. 2.

Pav. 3.

Pav. 4.

Jei norime tekstą rašyti kitur, o ne esančiose blokuose, užtenka vieną kartą paspausti kairį pelės klavišą bet kurioje vietoje ir bus aktyvuotas naujas teksto rašymo laukas.

Jei kuris nors teksto laukas mums nebereikalingas, pažymėję jį įrankių juostoje paspaudžiame Delete.

Pav. 5.
Last modified: Tuesday, 12 April 2016, 11:52 AM